دانلود فایل


مقاله بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر - دانلود فایلدانلود فایل مقاله بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر معنای لغوی

دانلود فایل مقاله بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر معنای لغوی مهردانشمندان علم لغت برای واژه مهر که ظاهراً رایج ترین اصطلاح برای این حق مالی است معنای را ذکر کرده اند. واژه مهر در المنجر اینگونه معنا شده است. مهر مهراً المراه به او عطا کرد یا برای او مهری قرار داد. المهر مهور مهوره صداق و آن چیزی است که قرار می دهند برای زن مالی را که شرعاً از آن سود ببرد. واژه های الصداق، الصداقة، حله ، الاجر ، الفریضه ، الطول نیز در معرفی این حق مالی زن بکار رفته است. البته واژه اجر بیشتر در حق استمتاع فقه( نکاح منقطع) بکار می رود. در قرآن مجید واژه مهر بکارنرفته است و از لغات معادل آن ذکر شده استفاده شده است. معنای اصطلاحی مهر مهر عبارت از مالی است که به مناسبت عقد نکاح مرد ملزم به دادن آن به زن می باشد. برخی نیز چنین بیان می دارند که : مهر مقدار مالی است که مرد به هنگام ازدواج به او می دهد. در قانون مدنی تعریفی از مهر ارائه نشده ولی ماده 1078 ق.م در مورد مهر چنین می گوید: ( هر چیزی را که مالکیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد). و ماده 1080 ق.م مقرر می دارد: ( تعیین مهر منوط به تراضی طرفین است). وطبق ماده 1082 ق.م ( به مجرد اینکه زن مالک مهر می شود و می تواند هرنوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.) بنابراین با توجه به تعاریف ذکر شده و موارد قانونی می توان مهر را اینگونه تعریف کرد: مهر عبارت از مقدار مالی است که با توافق زوجین مشخص می شود و به محض وقوع عقد به ملکیت زن درمیآید. و مرد به صورت نقد یا تعهد به ذمه ملزم به پرداخت آن می شود. البته باید توجه داشت که اگر مهر عین معین باشد از لحظه عقد به ملکیت زن درمی آید ولی اگر مهر کلی باشد یعنی مال در ذمه شوهر باشد برای مثال: 5 سکه طلا باشد مالکیت زن مستقر نمی شود مگر اینکه شوهر مشخص نماید و بگوید این 5 سکه مهر همسرش می باشد در این صورت مالکیت زن استقرار می یابد. ادله وجوب مهر از آیات و روایاتاگرچه همزمانی مهر با نکاح، در نکاح دائم شرط نیست و اگرچه زن می تواند مثل هر مالک دیگری مالکیت خود یعنی مهر را ببخشد ولی نکاح بی مهر قال تصور نیست این حقیقت درکتاب خداوند متعال و سنت رسول(ص) می باشد. 1- کتاب قرآن کریم در آیاتی به تشریح ابعاد مختلف مهر و تعیین آن وجوب مهر پرداخته است ولی لفظ مهر در آن ذکر نشده است و با تعابیر متعددی چون: صداق، متاع، فریضه، اجر، نحله این حق مالی را معرفی کرده است. فقها و مفسران اندیشه های متعددی در تبیین مهر و وجوب آن ذکر نموده اند که به بیان چند مورد از آنها می پردازیم: آیه اول: خداوند متعال در سوره نساء آیه 4 می فرماید: وآتوا النساء صدقاتهن نحله فان طبن لکم عن شیء منه نفسا فلکوه هنیئاً مرئیا. مهر زنان را به ایشان با خوشدلی بدهید واگر به طیب خاطر خویش چیزی از آن را به شما بخشیدند آن را نوشین و گوارا بخورید. واژه های صداق و نحله از این آیه اتخاذ گردیده که ظاهراً صریح ترین آیه در خصوص مهر می باشد. اضافه شدن لفظ( صدقات) به ضمیر هن نشان می دهد که حکم به وجوب پرداخت مهر در سنن ازدواج امری متعادل بین مردم بوده است. آنها مقداری از مال یا هر شیء دارای مالیت را برای همسران خود مهر قرار می دادند. این مهر چیزی است شبیه عرض برای بضع است آنگونه که در معامله عرض در مقابل معوض قرار می گیرد. طالب ازدواج طبق آنچه در میان مردم متداول است مرد است بنابراین مهر را نیز او می پردازد.فرمت ورد تعداد صفحات 49

بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود فایل فلش فارسی نوکیا Nokia c5-06 RM-816 ورژن 22.6.007 با لینک مستقیم

مطالعه تأثیر پوسته های زیستی بر خصوصیات شوری و سدیمی خاك (مراتع قره قیر استان گلستان)

دانلود پاورپوینت نیروی الکتریکی

دانلود فایل فلش فارسی نوکیا Nokia 5630 RM-431 ورژن 012.020 با لینک مستقیم

دانلود فایل فلش فارسی نوکیا Nokia 5630 RM-431 ورژن 012.020 با لینک مستقیم

مجموعه بک دراپ های عکاسی دیجیتال کودک ویژه تولد-کد 23

آموزش برنامه نویسی + + C

دانلود نمونه سوالات درس عربی رشته حقوق دانشگاه پیام نور

تحقیق در مورد پست 20 کیلوولت و تجهیزات آن به صورت Word

برنامه ریزی تحصیلی